Гэрийн үнийн харьцуулалтын индекс дэх хүчилтөрөгчийн цилиндр 2019 Энэтхэг

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

Хэрэглээний үнийн индекс, бараа, үйлчилгээний бүлгээр ...- Гэрийн үнийн харьцуулалтын индекс дэх хүчилтөрөгчийн цилиндр 2019 Энэтхэг ,Хэрэглээний үнийн индекс, бараа, үйлчилгээний бүлгээр, өмнөх онтой харьцуулснаар ... 7 хоногийн үнийн танилцуулга (202 ... 7 хоногийн үнийн танилцуулга (202 ... Статистикийн хэлтсүүдийн вэб ...МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСиндекс, авлига үүсгэгч нөхцөл ..... 8 Хүснэгт 7. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын авлигын индекс, ... засаглалыг хөгжүүлэх” гэсэн 9 дэх …Хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс, өмнөх онтой харьцуулснаар

Хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс, өмнөх онтой харьцуулснаар ... 7 хоногийн үнийн танилцуулга (202 ... 7 хоногийн үнийн танилцуулга (202 ... Статистикийн хэлтсүүдийн вэб ...

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх …

Хэрэглээний үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 сарын 22 - ны өдрийн A/71 тоот тушаал) Тооцох аргачлал. ХҮИ-ийг хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан ...

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКС, 2015=100, бүлгээр, …

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКС, 2015=100, бүлгээр, сараар Эх сурвалж: Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО

Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1.054 нэгж болж, өмнөх ...

May 13, 2021·Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс дөрөвдүгээр сард 1.054 нэгж болж, өмнөх сараас 0.38 хувиар буурлаа. Үүнд шинэ орон сууцны үнийн өсөлт саарсан нь гол нөлөө үзүүлсэн бол хуучин орон сууцны үнэ өмнөх сард бага зэрэг өсжээ.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, сар …

Хэрэглээний үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 сарын 22 - ны өдрийн A/71 тоот тушаал) Тооцох аргачлал. ХҮИ-ийг хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан ...

Хүнийн хөгжлийн индексийг тооцох аргууд

Feb 24, 2014·Хүний хөгжлийн индекс тооцох ерөнхий томъёо: Энд ДН – Дундаж наслалтын индекс БИ – Боловсролын индекс ДНБ - ДНБ-ий индекс 7. 8. ХХИ-ийн үзүүлэлт бүрийн индексийг дараах ерөнхий томъёогоор ...

ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

сууцны зах зээл дэх үнийн түвшин, түүний динамикийг тусгайлан судалж, индекс тооцох шаардлагатай. Энэхүү аргачлалыг ОСҮИ тооцоход мөрдлөг болгоно.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, бараа үйлчилгээний бүлэг …

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, бараа үйлчилгээний бүлэг өмнөх сартай харьцуулснаар Эх сурвалж: Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО