оша хүчилтөрөгчийн савны аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт- оша хүчилтөрөгчийн савны аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ,Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогоос сэргийлэх зохион байгуулалт, инженер технологи, хувь хүнд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээДаралтат савны аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл …Даралтат савнууд нь хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хэд хэдэн эрсдэл учруулдаг. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.5.1.галын дуудлага өгөх, гал тархахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, боломжтой бол унтраагуур, хэрэгсэл ашиглаж галыг унтраах;

Ажлын байранд аюулгүй байдлыг хааангах

Зөөврийн саванд хадгалах бол уг савны хэмжээ 20 литр хүртэл байх шаардлагатай Ãàë óíòðàà- Í

www.aiche.org/ccps Үйлдвэрийн ажилтануудад анхааруулах нь ...

хүчилтөрөгчийн орчны нэгдлүүдийн асах температураас бага мөн түлшний ууршилтын хэмжээ нь Тэсрэлтийн Доод Хязгаарт (lel) хүрээгүй байсан нь савны даралтыг аюулгүй гэж үзэхэд хүргэсэн.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангуулах, талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний үр дүнтэй байдал бэрхшээлтэй асуудлууд болон хангалтгүй гүйцэтгэж байгаа эсэхийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангасан байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

ашиглагч нь энэ тухай харилцан бие биедээ мэдээлж, аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн арга хэмжээ авах; 8.1.3.энэ хуулийн 8.1.2-т заасны дагуу мэдээлээгүйн улмаас учирсан хохирлыг буруутай тал нь хариуцах.